Digital kurs i mental styrketräning

Barncancerfonden Södra presenterar nu Olof Röhlanders digitala kurs i mental styrketräning. Öka din motivation och livskvalitet genom denna lärorika och inspirerande kurs som utgår från dig och dina förutsättningar. Syftet med kursen är att du ska få verktyg till att må och fungera bättre genom träning, tips och insikter kring mentala färdigheter.

Som medlem i Barncancerfonden Södra betalar du en egenavgift på 100 kronor för kursen.

Mer info och anmälan finner du här: https://sv-se.invajo.com/event/barncancerfondens%C3%B6dra/l%C3%A4rdigmentalstyrketr%C3%A4ning