hands-2847508_1280.jpg

Barncancerfonden Södras årsmöte 2021

Varmt välkomna till Barncancerfonden Södras årsmöte 2021!

Årsmötet kommer att hållas digitalt lördagen den 10 april kl. 10.00. Mötet kommer att hållas via Microsoft Teams. Om du inte har Microsoft Teams installerat på din dator så går det även bra att köra programmet via din webbläsare. Länk till mötet skickas ut till de anmälda. 

Vill du göra en sen anmälan till mötet? Kontakta Emma Andersson på e-post: emma.andersson@barncancerfonden.se.

Som familj har man ett gemensamt medlemskap och varje medlemskap har en röst.

Handlingar inför årsmötet

Här hittar du alla viktiga handlingar inför mötet:

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 (revisionsberättelsen ligger sist i dokumentet).

Valberedningens förslag på ny styrelse.

Årsmötets dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet sammankallats i stadgeenlig ordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av protokollsjusterare som även är rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 9. Information om årets samarbete med riksförbundet
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Fastställande av arvoden och ersättningar
 14. Val av ordförande i styrelsen
 15. Val av ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisorer
  1. Revisionsbolag med auktoriserad revisor
  2. Lekmannarevisor
  3. Val av suppleant för lekmannarevisor
 18. Val av valberedning
  1. Ordförande
  2. Två till fyra ledamöter
 19. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
 20. Behandling av ärenden som styrelseledamot, revisor eller medlem förelägger mötet
 21. Avslutning

Har du några frågor kring mötet?

Tveka inte att höra av dig till administratör Emma Andersson på e-post: emma.andersson@barncancerfonden.se eller till vår styrelseordförande, Markus Alm på e-post: ordforande.sodra@barncancerfonden.se.

Varmt välkomna!