Barncancerfonden Södras årsmöte 2021

Varmt välkomna till Barncancerfonden Södras årsmöte 2021!

Mötet kommer att hållas den 10 april 2021

Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 10 februari 2021, och nomineringar av styrelseledamöter ska skickas till valberedningen senast den 15 januari 2021.

Alla nomineringar och motioner ska skickas in skriftligt.

Sammankallande för valberedningen är Ove Svärdhagen. Tipsa honom om nomineringar via e-post: Ove.svardhagen@gmail.com 

Skicka motioner till vår ordförande Markus Alm på e-post: ordforande.sodra@barncancerfonden.se

Mer information om mötet kommer inom kort.

Varmt välkomna!