poppies.jpg

Gratis medlemskap på Yogobe

Är du intresserad av yoga, meditation och träning? Behöver du verktyg för att hantera och bearbeta stress, trauma och PTSD?

Barncancerfonden Södra erbjuder dig som A-medlem ett gratis medlemskap på Yogobe. Medlemskapet varar i tre månader och man får ett medlemskap per familj. 

Yogobe är en digital tjänst för hållbar hälsa, yoga och träning. Tillsammans med många av Nordens ledande profiler erbjuder tjänsten vägledning och videor online för att inspirera till en hälsosam vardag och göra det enkelt att få till sunda rutiner. Här finns kurser inom bland annat yoga, meditation och träning, men även inom traumabearbetning och stresshantering.

Vill du veta mer om medlemskapet eller om Yogobe? Vänligen kontakta Martina Mårlind på e-post: martina.marlind@barncancerfonden.se.

Vem är A-medlem?
A-medlemmar är alla familjer med barn under behandling samt 24 månader efter avslutad behandling. A-medlemskap gäller även för familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan. Med "under behandling" avses att man har regelbundna besök på sjukhuset för att få sina mediciner för grundsjukdomen.