värdecheck_canva.png

Värdecheck för A-medlemmar

Som nybliven A-medlem i Barncancerfonden Södra tilldelas du en värdecheck på 5 000 poäng. Dessa poäng kan användas som betalning för alla interna aktiviteter och evenemang som föreningen arrangerar. De kan även användas för att hyra rekreation genom oss.

Vad kan värdechecken användas till?

Värdechecken kan användas till alla interna aktiviteter och evenemang som arrangeras av eller via Barncancerfonden Södra. Den kan även användas till att hyra rekreation genom oss på någon av våra tre rekreationsanläggningar: Möllegården, Tjörnarp eller Lindvallen.

Värdechecken kan dock inte användas till att betala medlemsavgiften, till att delta i årsmötet eller för aktiviteter som arrangeras av Barncancerfonden nationellt eller av de andra fem barncancerföreningarna.

Du använder värdechecken som betalning, och 5 000 poäng motsvarar 5 000 kronor. Du kan själv välja hur du vill använda dina poäng; exempelvis om du vill lägga några poäng på aktiviteter och några på rekreation. 

Några exempel på vad en värdecheck på 5 000 poäng kan räcka till: 

  • Nästan en hel månads boende i en lägenhet på Möllegården under vintersäsong (en hel månad kostar 6 000 kronor för en A-medlem).
  • En hel månads boende i en stuga i Tjörnarp under vintersäsong (en hel månad kostar exakt 5 000 kronor för en A-medlem).
  • En hel skidvecka i Lindvallen med 6 liftkort och 6 badkort som ingår OCH en hel vecka under sommartid i Lindvallen (total kostnad för båda vistelser: 4 750 kronor för en A-medlem).
  • Deltagande till 20 aktiviteter á 250 kronor styck (det vanligaste priset för en aktivitet eller ett evenemang hos oss).

Hur nyttjar jag min värdecheck?

När du anmäler dig till en aktivitet eller ett evenemang genom oss, eller bokar rekreation, så kommer du som A-medlem att tillfrågas om du vill nyttja din värdecheck. Om du vill det så tackar du ja, och vi kommer då att räkna av summan från dina poäng, samt meddela dig hur många poäng som återstår av din värdecheck.

OBS! Värdepoängen är knutna till det drabbade barnet och tillfaller det medlemskap där det drabbade barnet finns. I familjer där föräldrarna exempelvis bor på varsin adress så finns värdepoängen hos medlemskapet som är registrerat på barnets huvudsakliga adress.

Hur ser mitt saldo ut?

Är du osäker på hur mycket poäng du har kvar? Vänligen kontakta Emma Andersson på e-post: emma.andersson@barncancerfonden.se eller telefon: 040-42 65 64. Hon kan då kontrollera ditt saldo och meddela dig vad som återstår. När poängen tagit slut får du betala som vanligt för aktiviteter och rekreation.

Blev du A-medlem innan årsskiftet 2021/2022?

Då blev du förmodligen informerad om det så kallade Ljusglimtsbidraget. Detta bidrag har numera ersatts av värdepoängssystemet. Om du och din familj nyttjade Ljusglimtsbidraget har du alltså inga värdepoäng kvar att använda. Om du inte hade använt hela ditt Ljusglimtsbidrag så finns det resterande beloppet kvar som värdepoäng för dig att nyttja i enlighet med det nya systemet.

Har du några frågor eller vill veta mer?

Vänligen kontakta Emma Andersson på e-post: emma.andersson@barncancerfonden.se eller telefon: 040-42 65 64.