Var med och påverka och delta i någon av våra referensgrupper

Barncancerfonden Södra vill erbjuda rätt stöd i rätt tid för familjer som drabbats av barncancer. För att göra det, behöver vi ta tillvara på dina erfarenheter, behov och synpunkter. Under 2020 kommer vi därför att, erbjuda dig som drabbats av barncancer, att delta i referensgrupper.

Olika referensgrupper

Vi kommer att arbeta med referensgrupper, indelade i tre grupper.

• Föräldrar med barn under behandling.
• Föräldrar med barn med nyligen avslutad behandling.
• Föräldrar till barn med avslutad behandling för minst 5 år sedan.

Syftet med referensgrupper

Med utgångspunkt från egna erfarenheter, hoppas vi kunna bjuda in till en dialog där vi tillsammans tar fram tankar och idéer om vårt fortsatta arbete framåt - såväl under som efter covid-19.


Kriterier för att delta i referensgrupp

• Du ska vara medlem i Barncancerfonden Södra
• Du får inte vara ideellt engagerad i Barncancerfonden Södras styrelse, stadsgrupper, stödgrupper eller övriga volontärgrupper.

Att delta i en referensgrupp

Uppdraget att ingå i en referensgrupp är frivilligt, sker på ideell basis och kan innebära både individuella samtal och samtal i mindre grupper. Samtalen sker främst digitalt, till exempel via videokonferens och utgår från frågeställningar som tillhandahålls på förhand. Du kommer att delta på tre (3) stycken digitala träffar under hösten 2020, med start i mitten på augusti.

Är du intresserad av att delta? Maila till sodra@barncancerfonden.se