Gåvoinformation

Vi är en ideell stödorganisation för cancersjuka barn och deras familjer i östra Sverige. Vi får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Vi bevakar barnens intressen och rättigheter, stöder vårdpersonalen samt sprider information. Vi bedriver omfattande familjekontakt- och trivselverksamhet. Alla gåvor är välkomna, stora som små.

Vart går pengarna?

Barncancerfonden Östras pengar går till den "mjuka hjälpen". Vi kan inte bota men vi kan göra tillvaron lite ljusare. Organisationens pengar går till att skapa möjligheter för föräldrar och barn att vara tillsammans under lättsammare former och på det sättet mildra de ofta långa behandlingarna. Just då kan lite betyda så mycket.

Vad vi gör:

 • Inbjuder till ”fikakvällar” på vårdavdelningen. Då har föräldrarna möjlighet att få träffa föreningsmedlemmar som har samma eller liknande erfarenheter.
 • Håller med fri patient telefon för samtal upp till ett visst belopp.
 • Ser till att det finns spel, leksaker, böcker, videofilmer, TV-spel mm samt färska tidningar för både barnen och de vuxna.
 • Delar ut ”uppmuntringspresenter”, födelsdagspresenter och julklappar.
 • Bjuder på förströelse i form av besök av sjukhusclowner, ett teaterprojekt som föreningen stöder.
 • Barncancerfonden Östra bekostar vidare tv- och videoapparater, Play-Station och CD-spelare till barnens rum och lämnar bidrag till bl.a. möbler och utrustning i patientkök för att skapa en så trivsam miljö som möjligt.
 • Vi arbetar aktivt för att stödja de drabbade familjerna utanför sjukhusmiljön
 • Erbjuder stödgrupper till syskon till cancersjuka barn, till familjer som mist sina barn och till övriga familjer om behovet finns.
 • Bevakar vårdfrågor i samarbete med sjukhusen.
 • Samlar in medel genom insamlingsbössor och olika arrangemang.
 • Drabbade familjer kan erbjudas vistelser i stugor på flera orter i landet till låga priser.
 • Almers hus, en rekreationsanläggning i Varberg, ägs av Barncancerfondens riksorganisation och disponeras av de regionala fonderna.
 • För medlemmar i organisationen ordnas familjeträffar, utflykter och julfester.

Använder sig Barncancerfonden Östra av telemarketing i sin insamlingsverksamhet?

Nej, Barncancerfonden Östra ringer aldrig upp för att be om pengar, vi säljer inga vykort eller brevmärken per telefon och vi knackar inte dörr.

Kan man öronmärka gåvor?

Ja, man kan ange på inbetalningskortet att man vill att gåvan ska gå exempelvis till Ungdomsgruppen.

Stöd oss genom internetbetalning

Barncancerfonden Östra har en säker internetbaserad betallösning där du kan ge olika former av gåvor och även skicka gåvo- eller minnesblad via e-post. Antingen direkt till jubilaren, den anhöriga eller till annan adress.

Till internetbetalningen

Stöd oss genom insättning på vårt 90-konto

Plusgiro 90 07 07-1
Bankgiro 900-7071
Swish 123 900 7071

Bli medlem

Du kan också stödja oss genom att bli medlem.