Gåvoinformation

Vi är en ideell stödorganisation för cancersjuka barn och deras familjer i östra Sverige. Vi får inget stöd av stat, landsting eller kommun och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Vi bevakar barnens intressen och rättigheter, stöder vårdpersonalen samt sprider information. Vi bedriver omfattande familjekontakt- och trivselverksamhet. Alla gåvor är välkomna, stora som små.

Vart går pengarna?

Barncancerfonden Östras pengar går till den "mjuka hjälpen". Vi kan inte bota men vi kan göra tillvaron lite ljusare. Organisationens pengar går till att skapa möjligheter för föräldrar och barn att vara tillsammans under lättsammare former och på det sättet mildra de ofta långa behandlingarna. Just då kan lite betyda så mycket.

Vad vi gör:

 • Inbjuder till mat- och fikakvällar på vårdavdelningen. Då har föräldrarna möjlighet att få träffa föreningsmedlemmar som har samma eller liknande erfarenheter.
 • Ser till att det finns spel, leksaker, böcker, videofilmer, TV-spel mm samt färska tidningar för både barnen och de vuxna.
 • Delar ut ”uppmuntringspresenter”, födelsdagspresenter och julklappar.
 • Bjuder på förströelse i form av besök av sjukhusclowner, ett teaterprojekt som föreningen stöder.
 • Barncancerfonden Östra bekostar vidare tv- och videoapparater, Play-Station och CD-spelare till barnens rum och lämnar bidrag till bl.a. möbler och utrustning i patientkök för att skapa en så trivsam miljö som möjligt.
 • Vi arbetar aktivt för att stödja de drabbade familjerna utanför sjukhusmiljön bl a genom att anordna olika träffar, utflykter och resor. Allt för att sammanföra barn, ungdomar och föräldrar med liknande erfarenheter. Det ger möjlighet att träffa andra som förstår - på riktigt.
 • Erbjuder stödgrupper till syskon till cancersjuka barn, till familjer som mist sina barn och till övriga familjer om behovet finns.
 • Bevakar vårdfrågor i samarbete med sjukhusen.
 • Samlar in medel genom insamlingsbössor och olika arrangemang.
 • Drabbade familjer kan erbjudas en veckas avkoppling och rekreation i vårt hus i Vemdalsskalet.
 • Almers hus, en rekreationsanläggning i Varberg, ägs av Barncancerfondens riksorganisation och disponeras av de regionala fonderna.

Använder sig Barncancerfonden Östra av telemarketing i sin insamlingsverksamhet?

Nej, Barncancerfonden Östra ringer aldrig upp för att be om pengar, vi säljer inga vykort eller brevmärken per telefon och vi knackar inte dörr. 

Stöd oss genom insättning på vårt 90-konto

Plusgiro   90 07 07-1
Bankgiro 900-7071
Swish       900 7071

Bli medlem

Du kan också stödja oss genom att bli medlem.