Material – Vi stödjer Barncancerfonden Östra

Här får du tillgång till nedladdningsbart informations- och marknadsföringsmaterial.

Varmt tack än en gång för att ni engagerar er för barncancerdrabbade familjer i östra Sverige.

Här kommer lite kort information kring hur ni bör använda märket och en länk till en mer omfattande grafisk manual. Vi stödjer-märket finns på sid 57 och framåt.

Guidelines för märket "Vi stödjer" 

Användningen av märket kräver ett avtal signerat av er och Barncancerfonden Östra.

Märkena finns i två primära färgställningar. Använd det som passar bäst mot bakgrunden och som blir tydligast. Storleken på Vi stödjer-märket bör vara minst 2/3 av företagets logotyp. Den kan placeras i något av de övre hörnen eller i nedre vänstra hörnet. I all kommunikation om samarbetet och annan marknadsföring skall det alltid tydligt anges hur stor andel som skänks till Barncancerfonden Östra, antingen i ett fast belopp eller i procent av produktens/tjänstens värde.

Innan ni börjar använda märket, läs gärna igenom vår grafiska manual som du hittar här

I vilka kanaler får märket exponeras?

  • Märket får användas i egna kanaler.
  • Barncancerfonden Östra måste skriftligen godkänna all kommunikation samarbetspartnern gör gällande det aktuella samarbetet. Ledtider för att få godkänt första korrektur är inom en vecka.
  • Samarbetet får beskrivas såsom att Barncancerfonden Östra är förmånstagare i samarbetet och det får anges i löptext i både egna kanaler och i extern marknadsföring.

Informationsmaterial

På vår webbplats finns information som kan vara till hjälp. Det finns även en del informationsmaterial  och böcker som du kan beställa.  

Varmt tack för ditt engagemang och lycka till med insamlingen!

----------------------------------------------------------------------------

Model.ImageFile.AltText ?? Model.ImageFile.Name Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-CMYK.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-CMYK-MorkblaUtanbakgrund.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-CMYK-Utanbakgrund.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-CMYK-Vitplatta.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-CMYK-VitUtanbakgrund.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB.png Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB-MorkblaUtanbakgrund.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB-Utanbakgrund.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB-Vitplatta.eps Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB-Vitplatta.png Ladda ner märket ViStodjer-Ostra-RGB-VitUtanbakgrund.eps