16x9 Image

Föreningsstormöte

Vill du engagera dig i vår verksamhet?

Varje håller Barncancerfonden och de regionala föreningarna ett stormöte en helg i oktober.

Under fredag-söndag 12-14 oktober samlas engagerade föreningsmedlemmar från de sex barncancerföreningarna i Sverige för att utbyta erfarenheter, lyssna på intressanta föreläsningar, planera verksamheten för nästkommande år, och ha trevligt.

Helgen börjar med en gemensam middag på fredagskvällen och programmet startar på lördagen kl. 09.00.

Temat för årets Föreningsstormöte kommer att vara kommunikation och det blir föreläsningar om bland annat vårt varumärke, sociala medier och våra budskap – hur når vi ut till våra medlemmar, givare och allmänheten.

Det ges också tid till att sitta ner och prata med medlemmar i de andra föreningarna. Vad har de och vi på gång? Vad har de och vi gjort under året för medlemmarna?  Låt oss inspireras av varandra inför planeringen för 2019.

Lördagen avslutas med middag, underhållning och mer mingel med gamla och nya vänner.

På söndagen samlas föreningarna var för sig. I Östra samlar vi idéer och gör en grovplanering för verksamheten 2019.

Vi avslutar på söndagen efter en gemensam lunch.

Här kan du se agendan för helgen (pdf).

Varmt välkommen till höstens föreningsstormöte:

  • Du som redan är engagerad i BCF Östras styrelse och stödgrupper.
  • Du som uppskattar våra aktiviteter och gärna bidrar med idéer, planering och genomförande av aktiviteter 2019. Du blir delaktig i en stödgrupp.
  • Vi ser också gärna att unga vuxna och ungdomar som önskar fler aktiviteter, och är beredda att engagera sig för detta, kommer. Ta tillfället att vara med och planera, och träffa samtidigt vänner från ungdomsstorlägren och Maxa Livet.

Det finns möjligheter till att kunna göra aktiviteter men vi behöver bli fler som kommer med idéer och är med och planerar - och genomför.

Vi kommer att vara på Clarion Hotel på Arlanda, som ligger bra till för alla som kommer resande från olika håll i landet.

Barncancerfonden Östra står för våra medlemmars kost och logi samt resor – bil eller tåg. Vi reser med billigaste färdsätt och vi uppmuntrar samåkning i bil.

Har du frågor om stormötet eller resan dit kontakta informatör Inca, ostra@barncancerfonden.se, 0725-30 23 25.

Anmälan
Mejla omgående ditt intresse till Inca, ostra@barncancerfonden.se, så kommer du att få en personlig inbjudan med anmälningslänk till din e-post.