Hander_Tumisu_Pxb_1440x810_webb.jpg

Årsmöte 2022

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till Barncancerfonden Östras årsmöte.

Årsmötet är till för att medlemmarna ska kunna välja ledamöter i styrelsen – det vill säga de som ska leda föreningen nästkommande år. Dessutom väljs en ordförande som leder och fördelar styrelsens arbete. Du som medlem har en röst som du kan använda för att påverka föreningens arbete framöver. En röst per familjemedlemskap respektive enskilt medlemskap.

Varmt välkommen till det digitala årsmötet lördag 2 april, kl 12.00

Mötet kommer att ske i Teams och med ett digitalt röstningsverktyg. Detaljerade instruktioner om hur det går till kommer att mejlas ut till anmälda mötesdeltagare.

Det blir ett formellt möte för att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet samt välja ny styrelse för 2022-23. Uppskattad tid för mötet är 30-45 minuter.

Det som behövs för att kunna delta är internetuppkoppling och surfplatta, mobil eller dator.

För att delta och vara röstberättigad på årsmötet ska medlemsavgiften för 2022 vara betald, och man ska ha fyllt 18 år. Avi skickades ut i månadsskiftet januari-februari. Familjemedlemskap är kopplat till bostadsadress, vilket innebär att särbos behöver två medlemskap. Unga vuxna som flyttat hemifrån skall ha eget medlemskap. Läs mer om medlemskap här. 

PS. Även om du inte har möjlighet att delta på årsmötet tipsar vi om att du läser årsredovisningen som berättar om vår verksamhet under det gångna året.

Vi bjuder deltagande medlemmar på en goodiebox med något till fikat och liten förströelse för barnen.

polkadots.png

Välkommen att anmäla dig

Om ni vill ha goodieboxen anmäl dig senast måndag 14 mars. Utan goodiebox är anmälan öppen till den 25 mars.

Klicka här

 

Då man har en röst per medlemskap är det bara en person som anmäler sig, men självklart får hela familjen lyssna.

I samband med att ni anmäler er till våra föreningsaktiviteter kan era personuppgifter bli synliga för andra medlemmar på tex deltagarlistor, och hanteras av den person eller aktör som arrangerar aktiviteten. Läs mer om hur vi behandlar era personuppgifter i vår integritetspolicy. 

 

Styrelsen hade länge en förhoppning om att vi skulle kunna kombinera årsmötet med en heldagsaktivitet för hela familjen och med erbjudande om gemensam middag och övernattning. Men på styrelsemötet i februari enades man om att vi inte ska starta efter pandemin med en så stor aktivitet och beslutet blev att göra som övriga föreningar och hålla årsmötet digitalt. Fortsätt hålla koll här i kalendariet för nu börjar vi planera in lite mindre aktiviteter att starta med under våren.


Frågor?

Om du undrar över något är du alltid välkommen att kontakta Inca på vårt kansli, ostra@barncancerfonden.se, 072-530 23 25, eller någon i styrelsen eller valberedningen.

Här hittar du kontaktuppgifter till hela den nuvarande styrelsen och valberedningen.