Årsmöte 2021

Boka in i kalendern redan nu - årsmöte i Barncancerfonden Östra

Det är vår förhoppning att vi kan kombinera vårt årsmöte med att bjuda in till en heldag för hela familjen.

Om Covid-19 fortfarande ställer till det för oss blir det istället ett digitalt möte.

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 20 januari 2021, och förslag på nomineringar av styrelseledamöter till valberedningen senast den 1 februari.

Mejla motioner till vår ordförande Åke Jonsson, 1ake.jonsson@telia.com

Tipsa valberedningen - mejla till Susann Rönnbäck, susann@ronnback.se

Här hittar du kontaktuppgifter till hela styrelsen och valberedningen.