16x9 Image

Årsmöte 2020

Vi välkomnar alla våra medlemmar – notera i kalendern

Årsmötet är till för att medlemmarna ska kunna välja ledamöter i styrelsen – det vill säga de som ska leda föreningen nästkommande år. Dessutom väljs en ordförande som leder och fördelar styrelsens arbete.

Motioner till årsmötet skall lämnas skriftligen till styrelsen senast 28 januari. Kontaktuppgifter i länken nedan.

Vi brukar passa på att kombinera årsmötet med en familjeaktivitet. Mer information kommer här längre fram.

Är du nyfiken på vad det innebär att sitta i vår trevliga styrelse? Frågan någon i styrelsen eller valberedningen.

Har du någon du vill nominera till styrelsen? Kontakta valberedningen.

Kontaktuppgifter till styrelsen och valberedningen.

Här hittar du föreningens stadgar.