16x9 Image

Att sörja ett barnbarn

Den 5 oktober bjuder Barncancerfonden Östra in far- och morföräldrar som mist sitt barnbarn till en samtalsdag.

Många far- och morföräldrar beskriver den vanmakt som de ofta känner när ett barnbarn behandlas för en allvarlig diagnos och dessutom när behandling inte leder till bot och det värsta inträffar - barnbarnet avlider.

Man vill så gärna kunna dela både barnbarnets smärta och oro samt barnbarnets föräldrars förtvivlan och oro. Barnbarnets förälder som ju är deras eget barn. Man vill lyfta av smärta och oro, går det, hur gör man och hur går man vidare när det värsta har inträffat?

Här kan du läsa mer om dagen och anmäla dig

Vi kommer att vara i Vårdförbundets lokal på Storgatan 40 i Linköping.

Du som bor i vår region får gärna delta i den här dagen, oavsett om ditt barnbarn behandlades här eller i en annan region. Det gäller även om du bor utanför regionen och ändå har möjlighet att åka till Linköping.

Varmt välkommen!