Rapport från årsmötet

Den 28 mars hölls årsmöte i Barncancerfonden Östra.

I dessa tider med risk för spridning av Coronavirus tvingades vi ställa och om och istället samlas till ett digitalt möte. 16 röstberättigade medlemmar deltog.

Christina Thorstensson höll i ordförandeklubban när den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och styrelsen för 2020-21 valdes.

Anna Iwers Isaksson tackade för sig efter sex år som föreningens ordförande och lämnade med varm hand över till Åke Jonsson. Anna blir kvar i styrelsen som suppleant.

Klas Skytt, Linda Andersson, Johan Carlgren och Daina Grönqvist lämnade styrelsen efter mer eller mindre mångårigt engagemang i styrelsearbetet. Vårt varma tack till er! Samtidigt hälsar vi varmt välkommen till fyra nya ledamöter och suppleanter: Angelica Willén, Andreas Garnemark, Maria Lindblom Björn och Pierre Ståhle.

Hela styrelsen och övriga förtroendevalda kan du se här. 

Stort tack också till Christina, och till Jens Norberg från Barncancerfonden Mellansverige som skötte tekniken.

Nästa år ser vi fram emot att kunna återgå till traditionellt årsmöte tillsammans med en trevlig aktivitet för hela familjen.