Vistelse på Öland

Erbjudande från Ellen Bachrachs minnesfond

Vi har blivit kontaktade av Ellen Bachrachs minnesfond. De vill erbjuda tre familjer en veckas vistelse i varsin lägenhet på en gård på Öland i vecka 30, 24-31 juli, 2022.

Erbjudandet gäller familjer med barn under, eller nyligen avslutad, cancerbehandling.

Läs mer om erbjudandet här. (pdf) 
Här står också om vart du vänder dig med frågor och hur du ansöker.

Läs mer om gården här. (pdf)