16x9 Image

Hur får man livet att fungera?

Välkommen till en temadag för föräldrar till cancerdrabbade barn

När ett barn diagnostiseras med cancer förändras livet på flera sätt för hela familjen. Många beskriver cancerdiagnosen som en vattendelare – livet före och livet efter cancerbeskedet. En cancerdiagnos innebär en rad kort- och långvariga påfrestningar och reaktioner som ibland kan vara svåra att förstå och hantera.

Så hur får man då livet att fungera?

Välkommen till Linköping för en heldag om vad som händer i en familj när ett barn drabbats av cancer och hur man kan göra för att få livet att fungera under och efter behandlingen.

Läs mer här i vårt kalendarium