Årsmöte 2021

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till ett digitalt årsmöte och åtföljande digitala chokladprovning.

Årsmötet är till för att medlemmarna ska kunna välja ledamöter i styrelsen – det vill säga de som ska leda föreningen nästkommande år.

På grund av att Covid-19 fortfarande ställer till det för oss blir det även i år ett digitalt möte. Det kommer att ske i Teams och med ett digitalt röstningsverktyg. Detaljerade instruktioner om hur det går till kommer att mejlas ut till anmälda mötesdeltagare.

Årsmötet börjar kl 14.00

För att delta och vara röstberättigad på årsmötet ska medlemsavgiften för 2021 vara betald, och man ska ha fyllt 18 år. Avi skickades ut i månadsskiftet januari-februari. Familjemedlemskap är kopplat till bostadsadress, vilket innebär att särbos behöver två medlemskap. Unga vuxna som flyttat hemifrån skall ha eget medlemskap. Läs mer om medlemskap här.

 

Digital chokladprovning

När årsmötet är avslutat kommer vi, efter en bensträckare, att få sällskap av Cecilia från Lilla Pralinen i Linköping. Det blir ca kl 15.

Anmälan

Här hittar du mer information om årsmöte och anmälningsformulär.

Sista anmälningsdag till årsmötet är den 3 mars.


Varmt välkommen hälsar styrelsen