Barretstown

"We make it possible, they make it happen" är devisen för Barretstown Camp som är ett rehabiliteringsläger på Irland för sjuka eller nyss tillfrisknade barn- och ungdomar från hela Europa.

Uttrycket grundar sig i att barnen själva skall utföra saker de inte trodde vara möjliga; de lär sig att stå på egna ben och utveckla ett större självförtroende baserat på sina egna prestationer. Tidigare års läger har varit mycket uppskattade.

Boendet är gratis och Barncancerfonden betalar resekostnaderna dit och hem. Lägret är uppdelat i två perioder - ett för dom yngre barnen och ett för tonåringar.

Information

För mer information gå in på Barretstown Camps webbplats eller tala med er kontaktsjuksköterska på Barn 3 (QA22). Det är vårdpersonalen som avgör vilka som får chansen att åka till Barretstown Camp.

Det finns en video att låna som visar lite om vad som händer i Barretstown, prata med er kontaktsjuksköterska om ni vill låna filmen.