ballonger.jpg

Hjältepriset

År 2016 instiftade Barncancerfonden Norra Hjältepriset, för att uppmärksamma personer och organisationer som på olika sätt gjort viktiga insatser för föreningen. I dagsläget är Hjältepriset vilande, och inga priser delas ut.

Syftet med Hjältepriset är att stimulera engagemang inom och utanför föreningen och hylla dem som gjort något extraordinärt för oss och de drabbade familjerna. Priset går dels till en medlem, dels till en extern part.

Hjältepriset 2016

Hjältepriset 2017

Hjältepriset 2018