Valberedningens förslag till styrelse 2018-2019

Här presenterar valberedningen sitt förslag till styrelse i Barncancerfonden Norra för mandatperioden 2018.

Sittande/ej för omval

Emmelie Mangold Bäckman
Annelie Öhman
Helen Tjikkom Palo
Sara Hellsten

Omval 2018-2019

Ordförande

Jonas Fahlman, omval 1 år

Ledamöter

Katarina Hjertell, omval 2 år
Kenth Larsson, omval 2 år
Malin Lindgren, omval 2 år

Suppleanter

Towe Strålberg, nyval 1 år (Kort beskrivning av Towe)
Helen Åkerström, nyval 1 år (Kort beskrivning av Helen)

Valberedning: Årsmötet lägger förslag

Fondens Revisor: Sara Fristedt
Auktoriserad revisor: Helena Egelin, auktoriserad revisor KPMG Motala.
Revisorsuppleant: Robert Andersson, auktoriserad revisor KPMG Motala.
Lekmannarevisor: Anna-Maria Byström

Ordförande årsmöte: Nils-Gunnar Bergström
Sekreterare årsmöte: Sara Hellsten

Två protokolljusterare tillika rösträknare: Väljs av årsmötet

 

/Valberedningen

Isabelle Norman och Maria Lif