Rapport från senaste styrelsemötet

Barncancerfonden Norras styrelse har haft årets första styrelsemöte.

Utvecklingsprojekten i föreningen tog en betydande plats på styrelsemötet. Utifrån de beslut som fattades kommer närmare information om de olika projekten läggas ut på vår hemsida, så håll utkik.Planeringen inför årsmötet i Umeå 7–9/4 är igång och kommer bland annat innehålla möjligheten att besöka Hjältarnas Hus även om den officiella invigningen där sker först i maj.

Datum för höstens två stora möten är också satta: föreningsutvecklingsmötet i Skellefteå 29/9–1/10 och familjehelgen i Åre 17–19/11.

För att nå vårt mål att öka antalet stödmedlemmar under 2017 kommer vi att genomföra en rad olika aktiviteter. Vår förmodligen bästa kanal för att engagera fler stödmedlemmar är genom alla våra befintliga medlemmar, du som medlem är välkommen att bidra till att vi ökar stödmedlemsantalet.

Styrelsen uppmuntrar även initiativ från lokalgrupperna att aktivera sig med dels Sätt ljus på vår fråga i samband med Internationella barncancerdagen, dels Spin of hope där hur mycket ekonomisk utdelning föreningen får från Barncancerfonden avgörs av antalet cyklar som vi lyckas hålla igång på anläggningarna i vår region.

Även föreningens valberedning deltog under styrelsemötet. Valberedningen välkomnar synpunkter från alla medlemmar. Kontaktuppgifter till valberedningens ledamöter hittar du här.