Rapport från årets första styrelsemöte

Styrelsen för Barncancerfonden Norra har i sitt strategiarbete enats om mål och fokusområden för 2019 som en riktning för föreningens verksamhet framåt.

Barncancerfonden Norras mål under året är att vi ska vara en pålitlig och självklar samarbetspartner med en öppen famn för drabbade barn och deras familjer i norra Sverige.

Strategin innehåller sex fokusområden: externa samarbeten, engagemang, kansliet, kommunikation, ekonomi och föreningsaktiviteter.

Vid årets första styrelsemöte närvarade även vår nya föreningskoordinator Caroline Eriksson, som tillträtt sin tjänst, och valberedningen, som gärna tar emot förslag från våra medlemmar på personer att välja in i föreningens styrelse vid det kommande årsmötet.

Den största kommande våraktiviteten i föreningens regi är just årsmöteshelgen i Luleå 29–31 mars. Inbjudan och program kommer framöver. Välkomna!