16x9 Image

Rapport från årets första styrelsemöte

Den 19 januari samlades styrelsen i Umeå för årets första styrelsemöte. Här kan du läsa om mer om några av de punkter som styrelsen pratade om, och vad som är på gång under året.

Strategi 2018 – föreningens fokusområden

Styrelsen har beslutat om ett antal fokusområden för 2018. Det vill säga, vad föreningen ska arbeta med och hur man ska göra det. Huvudområdena för strategi 2018 är: tydlighet, ekonomi, engagemang, kommunikation, kansliet, stödgrupper, lokalgrupper och familjeaktiviteter.

Färre insamlade pengar än förra året

Den preliminära ekonomiska rapporten för 2017 visar att vår totala insamling minskade med cirka 160 000 kronor jämfört med förra året. Vi valde 2017 även att göra en väldigt omfattande ekonomisk insats när vi stöttade Hjältarnas Hus med en miljon kronor. Styrelsen uppmuntrar därför fler engagemang och insamlingsinitiativ runt om i vår region, och diskuterade olika möjligheter till insamling under 2018. Till exempel finns nu möjligheten att skapa insamlingar via vår Facebook-sida, vilket öppnar upp för fler att enkelt samla in pengar till föreningen.

Aktivitet för ungdomar våren 2018

Nästa ungdomsaktivitet planeras till våren 2018. Den kommer hållas i Umeå och ungdomar från 16 år är välkomna. Planeringen är i full gång, men tanken är att ungdomarna ska få ta del av både föreläsningar och workshops.

Planering för ny familjehelg

Utvärderingarna från familjehelgen i Åre var mycket positiva, och styrelsen har därför beslutat att anordna en ny familjehelg. Denna gång håller vi till i Sundsvall och datum är satt till 16–18 november.

Årsmöte på hotell Lappland i Lycksele

Årsmötet går av stapeln 20–22 april på hotell Lappland i Lycksele och programmet för helgen är färdigt. Läs mer och anmäl dig till årsmötet.