16x9 Image

Jannice och Britt vinner Barncancerfonden Norras Hjältepris 2018

Barncancerfonden Norra har utsett årets Hjältepristagare. Det blir Jannice Eklöf, Alby, och Britt Fällman, Umeå, som prisas för sina insatser för föreningen. – Två mycket välförtjänta vinnare i den hårda konkurrensen. Det som Jannice och Britt har bidragit med är ypperliga exempel på engagemang som kommer till nytta för våra sjukdomsdrabbade barn och deras familjer, säger Jonas Fahlman, ordförande i Barncancerfonden Norra.

Barncancerfonden Norra instiftade Hjältepriset 2016 för att uppmärksamma viktiga insatser för föreningens verksamhet. Priset delas dels ut internt till en föreningsmedlem, dels externt till någon i omvärlden som gjort något gott för Barncancerfonden Norra under det gångna året.

Efter en nomineringsprocess har pristagarna slutligen röstats fram av Barncancerfonden Norras medlemmar.

Motiveringen för Jannice Eklöf, Alby, som intern pristagare lyder: ”För sitt fina initiativ att samla in pengar till föreningen genom att ta fram och sälja en kalender med foton av barn som är drabbade av cancer. Jannice har idag sålt över 700 kalendrar till förmån för Barncancerfonden Norra. I pengar har det gett mer än 70 000 kronor till föreningen.”

– Så roligt att få Hjältepiset. Jag känner mig jätteglad. Det blev väldigt lyckat med kalendrarna och barnen som fotomodeller. Jag vill tacka alla som hjälpt till på något sätt, säger Jannice.

Satsningen fortsätter

Britt Fällman, Umeå, blir extern pristagare med motiveringen: ”För sitt starka engagemang under året som sjuksköterska för barnen på Barn 3. Britt har alltid gjort det lilla extra för familjerna, varit idérik och tagit initiativ. Hon var till exempel den som tog initiativ till att starta föräldraforum på Barn 3.”

– Det trodde jag aldrig fastän jag blev nominerad. Det känns magiskt. Det är verkligen en glädje att få vara med och hjälpa till, säger Britt.

Fjolårets interna pristagare blev Anna-Maria Byström, Sundsvall, och extern pristagare blev Sonja Marklund, Umeå.

– Satsningen på Hjältepriset har fallit väldigt väl ut. Vi kommer att fortsätta med Hjältepriset och dela ut det igen 2019, säger Jonas Fahlman.

Omval för styrelsen

Hjältepristagarna presenterades och fick ta emot sina priser i samband med att Barncancerfonden Norra hade sitt årsmöte i Lycksele under lördagen.

Under årsmötet blev det omval för styrelsen med Jonas Fahlman, Skellefteå, Katarina Hjertell, Kiruna, Malin Lindgren, Luleå, Helen Tjikom Palo, Piteå, Annelie Öhman, Skellefteå, Kenth Larsson, Skellefteå, Emmelie Bäckman Mangold, Skellefteå, och Sara Hellsten, Lycksele. Som nya suppleanter valdes Towe Strålberg, Umeå, och Helen Åkerström, Järpen, in i styrelsen.

Barncancerfonden Norra har cirka 2 000 medlemmar och bedriver verksamhet i de fyra nordligaste länen på mer än halva Sveriges yta.