Barn_m_stetoskop_canva_720x405_webb.jpg

Nya diagnosspecifika samtalsgrupper startar hösten 2021

Behandlas ditt barn för cancer? Funderar du ibland på hur andra familjer vars barn har samma diagnos situation ser ut? Då är du välkommen att delta i höstens nya samtalsgrupper för föräldrar.

Vi får ofta frågan från barncancerdrabbade föräldrar om vi kan hjälpa dem att komma i kontakt med andra föräldrar vars barn har samma diagnos. Alla familjers situation är unik men då behandlingen ofta ser olika ut mellan diagnoser kan det vara värdefullt att få dela sina erfarenheter med andra vars barn får likvärdig behandling, både för att dela med sig av egna tips och trix, men även för att få stöd.  

Så för att möta behovet startade vi under våren 2021 upp ett helt nytt digitalt forum för föräldrar utifrån barnets diagnos. Detta visade sig vara så värdeskapande att vi nu öppnar en intresseanmälan för nya grupper i höst.

Vill du delta i en grupp?

Anmäl dig i detta formulär för intresseanmälan.

Varmt välkommen!