16x9 Image

David Erebo-Olofsson - ny syskonstödjare

I januari 2018 fick Barn 3 på Umeå universitetssjukhus en ny syskonstödjare: David Erebo-Olofsson. David är i grunden förskolelärare, har arbetat inom förskola, skola och fritids och har stor erfarenhet av att arbeta med barn. Som syskonstödjare jobbar David med att stötta, uppmuntra och aktivera syskonen på Barn 3.

 – Min tjänst innebär att vara ett stöd på så många olika sätt, och om att se och lyssna in hela familjens behov – inte bara syskonets. Det är jätteviktigt att bygga en bra relation till hela familjen, berättar David. 

Att upprätthålla en vardag i en speciell miljö

Även om personalen på Barn 3, Barncancerfonden Norra och andra bidrar till att anpassa miljön för barn på avdelningen, är ett sjukhus en speciell miljö att vistas i.

 – Även om mycket är anpassat, är miljön ändå präglad av att de vuxna är i en viss stämning. När en familj hamnar i den här tuffa situationen, blir min uppgift att försöka upprätthålla någon slags vardag för syskonet.

Ett bra samarbete mellan olika funktioner

Trots att David är ensam i sin roll på sjukhuset arbetar han ofta tillsammans med andra, som till exempel vårdpersonalen, lekterapin och sjukhusskolan.

 – Det finns ett jättebra stöd och samarbete här på sjukhuset – vi vill ju alla samma saker. Vi är ofta på lekterapin och får ta del av deras lokaler och material. Men vi försöker också att komma utanför sjukhusets väggar, till exempel gå på bio, bowla och fika.

Det viktigaste är att ge tid

David berättar att för honom handlar arbetet mycket om att vara extra ögon, händer och fötter, men framförallt om att ge tid.

 – Det viktigaste är inte vad vi gör, utan att någon har tid för barnen. Ibland räcker det med att vi går och handlar. De är i tuffa situationer, och grunden till att vi ses är ju inte rolig, men det går ändå att hitta det friska där de befinner sig.


Tjänsten syskonstödjare är helt finansierad av Barncancerfonden. Syskonstödjare finns vid alla landets sex barncancercentra, samt vid Lilla Erstagården och ingår i den stödgrupp som finns runt familjen.