16x9 Image

Barncancerfonden Norra fortsätter med Hjältepriset

Hjältepriset har fått mycket positiv respons. Barncancerfonden Norra fortsätter därför med Hjältepriset för att uppmärksamma insatser som görs för föreningen i år.

Syftet med Hjältepriset är, precis som när det instiftades 2016, att stimulera mer engagemang inom och utanför föreningen genom att uppmärksamma människor som gör viktiga insatser för oss samt att visa på en öppenhet genom omröstningsförfarandet. Priset går till dels en egen medlem, dels en extern part (enskild individ, förening o s v) utanför vår förening som bevisat ett extraordinärt engagemang för Barncancerfonden Norra under 2017.

Vid årsskiftet 2017/2018 sammanställer kansliet ”alla” insatser som gjorts – dels genom egen översyn av verksamheten, dels genom de nomineringar som mejlats in – under hela det då gångna året 2017. Den sammanställda listan används sedan av styrelsen för att efter årsskiftet ta fram 5 interna + 5 externa nominerade som går vidare till omröstning på vår hemsida under inledningen av 2018. I omröstningen får varje medlem, ordinarie medlem såväl som stödmedlem, i Barncancerfonden Norra rösta på en intern och en extern nominerad.

Vinnarna presenteras på föreningens årsmöte 2018 och belönas, utöver äran, med ett fint pris. Premiärvinnarna Anna-Maria Byström (intern) och Sonja Marklund (extern) kommer att vara med som prisutdelare.

För att den här satsningen inte ska bli föremål för någon ”svågerpolitik” eller ”klubb för inbördes beundran”, kan ingen styrelsemedlem eller familjemedlem till någon styrelseledamot komma ifråga som nominerad eller vinnare. I övrigt kan vem som helst – i  eller utanför föreningen – som gjort något för oss komma ifråga som nominerad eller vinnare.