Träff för mor- och farföräldrar som mist

Helgen 25-27 oktober anordnar vi en träff i Umeå för mor- och farföräldrar som mist ett barnbarn. Samtalsdagen är 26 oktober, men för er som behöver resa långt finns möjligheten att komma redan fredag och åka hem söndag.

Att sörja ett barnbarn

Inbjudan till Samtalsdag för far- och morföräldrar som mist ett barnbarn i någon barncancersjukdom.  

Den 26 oktober bjuder Barncancerfonden Norra in far- och morföräldrar som mist sitt barnbarn till en samtalsdag. Vi kommer hålla till i Umeå, på Elite Hotel Mimer. 

Dagen startar kl 09.00 och avslutas kl 16.00.

  • När det inte går längre – hur kan vi då vara till hjälp?
  • När slutet är ett faktum – vilken blir vår uppgift?
  • När är det dags att släppa taget?

Många far- och morföräldrar beskriver den vanmakt som de ofta känner när ett barnbarn behandlas för en allvarlig diagnos och dessutom när behandling inte leder bot och det värsta inträffar - barnbarnet avlider.

Man vill så gärna kunna dela både barnbarnets smärta och oro och barnbarnets föräldrars förtvivlan och oro. Barnbarnets förälder som ju är deras eget barn. Man vill lyfta av smärta och oro, går det, hur gör man och hur går man vidare när det värsta har inträffat?

Dagen leds av Lennart Björklund (bild) som bland annat är legitimerad psykoterapeut och aukt. socionom.

Under dagen kommer samtalen bland annat att handla om:

  • Att vara far-morförälder till ett svårt sjukt barnbarn.
  • Vilken funktion kan en far- och morförälder ha i ett barnbarns liv?
  • Vilken funktion har barnbarn rent allmänt i sina far- och morföräldrars liv?
  • Vad händer med föräldrar och syskon när ett barn blir svårt sjukt?
  • Hur kan vi fortsätta att vara bra far- och morföräldrar när barnbarnet inte lever längre?
  • Hur tar vi hand om oss själva på bästa sätt?

Om du reser långt och behöver komma redan på fredag står föreningen för boende. Föreningen står dock inte för boende om du bor inom två mil från Umeå. Barncancerfonden Norra står också för mat, men reseersättning utgår inte för deltagare denna helg. 

Du som bor i norra regionen får gärna delta den här dagen, oavsett om ditt barnbarn behandlades här eller i en annan region. Du behöver inte vara medlem i Barncancerfonden Norra för att få delta. Tiden för anmälan har gått ut, men är du intresserad, kontakta kansliet för att se om det finns platser över eller kommit in återbud. 090-772700