Save the date - årsmöte

Barncancerfonden Norras årsmöte kommer att äga rum 3-4 april i Skellefteå.

Motioner till årsmötet skall lämnas skriftligen till styrelsen senast den 28 januari 2020.

Läs föreningens stadgar:

https://www.barncancerfonden.se/globalassets/lokalforeningar/norra/vara-nya-stadgar.pdf

Mer information och anmälan öppnar inom kort men boka gärna in datumet!