Seminarie - Precisionsmedicin även mot barncancer

I arbetet med att alla ska överleva barncancer kommer nya precisionsmediciner att vara avgörande. Men alla får inte tillgång till sådana mediciner, särskilt inte barn.

Med utgångspunkt i bland annat Myndigheten för vårdanalys uppdrag att analysera utvecklingen inom precisionsmedicin kommer vi att diskutera framtida möjligheter och utmaningar såväl praktiskt och ekonomiskt som etiskt. I samtalet deltar företrädare för Myndigheten för vårdanalys, läkemedelsbranschen, samt forskare och experter.

Medverkande:

  • Anders Blanck, vd LIF
  • Richard Brandell Rosenqvist, professor i klinisk genetik Karolinska Institutet och ordförande i ledningsgruppen för GMS
  • Karin Mellgren, verksamhetschef på Barncancercentrum Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och ordförande i Nationella arbetsgruppen för barncancerområdet
  • Kerstin Sollerbrant, senior expert inom forskning på Barncancerfonden
  • Johan Strömblad, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och leder regeringsuppdraget om precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården
  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Seminariet livesänds kl. 12.00 på Youtube och Facebook.

Anmäl dig här så för du en länk till sändningen och påminnelse inför seminariet.