cristina-2.jpg

Fråga specialpedagogen

Har ert barn svårt att nå kunskapsmålen i skolan efter cancerbehandling? Får barnet tillräckligt stöd i skolan och vad kan vi föräldrar kräva? Hur kan föräldrar hjälpa barnet i skolsituationen? Välkommen att fråga specialpedagogen!

Konsultsjuksköterskorna arrangerar en frågestund om skolan för föräldrar till barn som behandlats för cancer. 

Söndagen den 23 april 15.00-16.00 erbjuds föräldrar att ställa frågor och diskutera barnets skolsituation med specialpedagog Cristina Eklund från Barncancersatsningen vid Regionalt Cancercentrum (RCC) i Uppsala.

Frågestunden är till för er föräldrar. Du/ni kan ställa frågor eller reflektera kring olika tankar och idéer tillsammans med Cristina och konsultsjuksköterskorna.

Anmälan

Anmäl dig här!

Kontakt

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Cristina Eklund - specialpedagog

Cristina Eklund har i många arbetat vid Folke Bernadotte regionhabilitering, men sedan hösten 2021 arbetar hon som uppdragsledare inom barncancersatsningen (specialpedagogiskt stöd) vid Akademiska barnsjukhuset och RCC (Regionalt Cancercentrum).

Cristina Eklund är en given och uppskattad föreläsare vid utbildningsdagarna för skolpersonal som årligen anordnas av konsultsjuksköterskorna på barnonkologen vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hon är också författare till ett antal skrifter, bland annat ”Metodhandboken - pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada” som givits ut i samarbete med Barncancerfonden.