Familj och sorg

Barncancerfonden Norra inbjuder tillsammans med Sjukhuskyrkan, Rädda Barnen och Region Västerbotten till tre träffar under våren, med temat Familj och Sorg.

Träffarna är en stödverksamhet för familjer som minst sina barn. I första hand riktar de sig till familjer som mist 2017 och framåt, men även familjer som mist sitt barn lägre tillbaka i tiden, men inte deltagit, är välkomna i mån av plats.

Syftet är att sörjande familjer ska få möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter med varandra. Deltagarna delas in i tre grupper: barn, ungdomar och vuxna. Utbildade sorgegruppsledare leder verksamheten. Arrangemanget är politiskt och religiöst obundet. 

Man träffas vid tre olika tillfällen, och det är viktigt att vara med alla tre gångerna.

Datum och tider

Lördag 18 januari 9.30- söndag 19 januari 14.30, Hotell Lappland i Lycksele

Lördag 23 februari 9.30 - 17.00, Ålidhemskyrkan i Umeå

Lördag 21 mars 9.30- 17.00, Ålidhemskyrkan i Umeå

Måltider ingår i träffarna. För de medlemmar som inte bor på orten bekostar Barncancerfonden Norra även resa, logi och måltider.

Anmälan senast 13 december

Anmälan skickas till Lars Segerstedt, Sjukhuskyrkan NUS

E-post: lars.segerstedt@regionvasterbotten.se

Telefonnummer: 070 - 675 59 56

Frågor kan även ställas till Anna-Maria Byström, kontaktperson för Vi som mist, Barncancerfonden Norra

E-post: annambystrom@gmail.com

Telefonnummer: 070- 226 44 69