Extra årsmöte

I samband med familjehelgen kommer vi också att hålla ett extra årsmöte för att uppdatera föreningens stadgar.

Inbjudan till extra årsmöte 

Plats: Scandic Nord, Sundsvall 

Tid: 09.00 -09.30

Det extra insatta årsmötet kommer äga rum i samband med familjehelgen i Sundsvall. Kontakta norra@barncancerfonden.se om du vill delta eller har frågor. 

Föreningens nuvarande stadgar.

Förslag till nya stadgar.

Dagordning extra årsmöte.