seminarie4_1440X810.png

Seminarie - En fungerande övergång från barncancervården

I dag överlever 85 procent av de barn som drabbas av cancer, men 70 procent drabbas av sena komplikationer. Dessa kan kräva livslång behandling eller uppföljning av primärvård och medicinska specialistenheter.

Övergången från den samordnade barncancervården till vuxensjukvården är en viktig länk i barncancerdrabbades vårdkedja men en ny rapport från Barncancerfonden visar att övergången brister på flera områden. Med utgångspunkt i rapporten förs samtal med professionsföreträdare, forskare och företrädare för regionerna om hur övergången fungerar i dag och vad som måste utvecklas och förbättras.

Medverkande:

  • Lars Hjorth, barnonkolog och docent, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • Marianne Jarfelt, vårdenhetsöverläkare, docent Cancerrehabilitering och Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Marita Vikström Larsson, konsultsjuksköterska, Barncancercentrum Norrlands universitetssjukhus

Ebba Hemmingsson, vårdpolitisk utredare på Barncancerfonden presenterar rapporten.

Seminariet livesänds kl. 12.00 på Youtube och Facebook.

Anmäl dig härså för du en länk till sändningen och påminnelse inför seminariet.