diagnos_samtal(720 × 405 px).png

Anmäl dig till en diagnosspecifik samtalsgrupp

Har du ett barn under pågående eller avslutad cancerbehandling och känner ett behov av att tala med andra i liknande situation? 

Alla familjers situation är unik, men det kan vara värdefullt att få dela sina erfarenheter med andra vars barn får likvärdig behandling, både för att ge av sina av egna tips och trix, men även för att få stöd.

Löpande skapas nya samtalsgrupper som sedan träffas digitalt vid fem tillfällen, på kvällstid en gång i månaden.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig