Presentationsmaterial

Här hittar du material som kan användas när du som medlem är ute och representerar föreningen. Kontakta alltid kansliet innan och informera i vilket sammanhang eller till vilket evenemang du ska använda materialet.

Presentation av Barncancerfonden Norra (PDF)

Du kan också visa upp filmen om vår förening.