Medlemspolicy

Våra medlemskriterier:

A-medlem: Familj under behandling och 5 år efter avslutad behandling. Drabbad som enskild medlem. Styrelsen med familj.

B-medlem: Familj mer än 5 år efter avslutad behandling. Drabbad som enskild medlem, drabbad som bildat egen familj.

C-medlem: Syskon på egen adress.

D-medlem: Flick och pojkvänner.

E-medlem: Mor och far föräldrar, bonusbarn och stödmedlemmar.