foräldratraff.jpg

Föräldraträffsgruppen

Under våren 2021 har Barncancerfonden Mellansverige bildat en grupp av barncancerdrabbade föräldrar som har kommit en bit på väg och som nu vill ställa upp som stöd åt andra drabbade föräldrar. Det handlar om att utbyta praktiska erfarenheter som drabbad, men också om att bara mötas, prata och dela det svåra.

Föräldraträffsgruppen har som ambition att finnas tillgänglig fysiskt på sjukhuset, men har initialt träffats digitalt i samband med de matkvällar som syskonstödjare Gustav Westerholm arrangerar för de inneliggande familjerna på avdelningen. Sjukhuset bjuder då på cateringmat som finansieras av Barncancerfonden Mellansverige.

I samband med matkvällarna kommer vi nu fortsättningsvis att både digitalt och på plats erbjuda stöd till de inneliggande familjerna i form av föräldrastödsgruppens närvaro. Stödet är helt frivilligt. Det går också bra att kontakta medlemmarna i föräldraträffsgruppen på egen hand. 

Läs mer om Föräldrastödsgruppen här