toppmote.jpg

Toppmöte om barncancer

Barncancerfonden arbetar ständigt för att få beslutfattare att förstå de drabbades situation och utmaningar. Den 11 maj anordnar vi ett toppmöte om barncancer, i Stockholm. Nu söker vi barn, 6-18 år, som på sina villkor vill dela med sig av sina upplevelser, tankar och frågor under mötet.

Inbjudan till Toppmöte om barncancer

Vi samlar beslutfattare över parti- och landsgränsen, med ambitionen att komma fram till gemensamma lösningar som kan skapa verklig skillnad för barncancerdrabbade barn, unga och deras närstående.

Självklart ska den drabbades röst finnas på plats. I dagsläget har vi unga vuxna och föräldrar som deltar, men vi söker fler barn som vill vara med på plats eller via länk för att dela med sig av sina upplevelser, tankar och frågor.

När: 11 maj pågår 09.00-14.00

Var: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm, eller via videolänk

Hur: Antingen deltar man på scen, vid sidan av eller hemifrån via vidolänk. Beroende på barnets ålder och vilja anpassar vi deltagandet. 

Exempel:

• Dela med sig av en personlig berättelse.
• Ställa en fråga till någon på scen, antingen på plats i publiken eller skicka in på förhand.
• Visa upp sitt Supersnöre.
• Rita och visa upp sitt drömsjukhus. 

Vill du delta - nyfiken, frågor?

Barncancerdrabbade barn, 6-18 år, från hela landet är välkomna att anmäla sitt intresse. Barncancerfonden står för resa och logi för barnet och en vårdnadshavare. 

Deltagarantalet är begränsat, så kontakta snarast din lokala förenings kansli för mer information. 

Du kan även ta direkt kontakt med Rebecka som koordinerar toppmötet. Du når henne via e-post: rebecka.steinhoff@barncancerfonden.se.

Välkommen!