Så fungerar det

Genom att skänka en gåva via ditt testamente kan du rädda barns liv i kommande generationer.

En testamentsgåva till Barncancerfonden kan exempelvis vara pengar, värdepapper eller en fastighet. Du bestämmer själv vad eller hur mycket du vill skänka. Alla gåvor är värdefulla – stora som små.

Så här enkelt skriver du in Barncancerfonden i ditt testamente

1

Lista och fördela dina tillgångar

 I ditt testamente bestämmer du själv hur du vill fördela dina tillgångar och kan ge allt eller ett bestämt belopp eller viss egendom (pengar, värdepapper, fastigheter eller bostadsrätter) till en person eller organisation, eller välja att fördela dina tillgångar procentuellt mellan flera.

2

Ange arvtagarnas uppgifter

Om du saknar personnummer till arvtagaren, ange vad ni har för relation och eventuella andra uppgifter du har, till exempel adress eller telefonnummer. Om du vill väljer att testementera till Barncancerfonden anger du vårt organisationsnummer 802010-6566.

3

Underteckna och bevittna

Ditt testamente ska vara undertecknat av dig och din namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer.

4

Klart!

Ditt testamente måste finnas kvar i original. Förvara ditt testamente på en trygg och säker plats.

 

Tips! Om du inte vet det exakta gåvobeloppet som du vill testamentera, ange till exempel ”1% av min kvarlåtenskap ska gå till Barncancerfonden (org nr 802010-6566)”.

Viktigt

Det finns några saker som testamentet måste uppfylla för att vara giltigt. Du kan få mer information genom att kontakta oss, eller genom att läsa våra mallar och tips.

 • Bra att veta för dig som ska skriva testamente
  • Det är viktigt att dina två vittnen bevittnar din namnteckning vid ett och samma tillfälle. Båda ska vara närvarande och se att du skriver under. De ska veta att det rör sig om ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet.
  • Glöm inte organisationsnummer på den organisation du skriver in i testamentet.
  • Organisationen du valt behöver ingen kopia på testamentet.
  • Genom att förvara originalet i ett bankfack skyddar du det mot brand och försäkrar dig samtidigt om att ingen kan riva testamentet, eftersom det finns upptaget i listan över vilka saker och dokument du har i bankfacket.  Om du inte har bankfack så kan man även förvara sitt testamente säkert hos Fonus eller Familjens Jurist.
  • Glöm inte namnförtydligande och personnummer (ååååmmdd-xxxx).
 • Bra att veta för dig som bevittnar

  Om en testator ber dig bevittna testamentet som han eller hon har skrivit kan det vara bra att känna till följande:

  • Testamentet ska bevittnas och undertecknas av dig och ytterligare ett vittne vid ett och samma tillfälle.
  • Som vittne ska du ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa.
  • Du får inte vara testamentstagare, det vill säga att du får en del av arvet.
  • Du får inte vara släkt med testatorn.
  • Du får inte vara gift med en testamentstagare eller en släkting till testatorn.
  • Som vittne behöver du inte läsa eller känna till innehållet i testamentet.
  • Din uppgift är att intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt samt att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa.
  • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat.
  • Kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat ev. övriga sidor.
  • Glöm inte namnförtydligande och personnummer (ååååmmdd-xxxx).

Mall för testamente

Frågor om testamente?

Välkommen att skicka mejl till testamenten@barncancerfonden.se alt. ring 08-128 154 08.

Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort.  

Aina och Axel skrev in Barncancerfonden i sitt testamente

När Aina och Axel Gustavsson gick bort testamenterade de en del av sitt arv till Barncancerfonden. Trots att de hade närmare 15 miljoner på banken levde de ett enkelt liv.

Läs mer