Investera i framtiden - gå till historien

Nästan varje dag insjuknar ett barn av cancer i Sverige, drygt 80 procent överlever. Trots framgångsrika forskningsresultat är behovet av klinisk forskning och utveckling av vård, behandling och dess biverkningar fortsatt stort.

Dessutom är orsakerna till cancer hos barn fortfarande i det närmaste okända. Skillnaden mellan barn- och vuxencancer är att barncancer inte är livsstilsbetingat och att man under behandling måste ta hänsyn till att barnet har en växande kropp.

Trots framgångsrika forskningsresultat är behovet av klinisk forskning och utveckling av vård, behandling och dess biverkningar fortsatt stort. Eftersom det rör sig om relativt få barn skulle denna forskning sannolikt inte finansieras om det inte vore för Barncancerfonden. För Barncancerfonden är det också viktigt att säkerställa att forskningen kring barncancer kan bedrivas, även på lång sikt.

Med hjälp av din gåva kan vi komma närmare vår vision att utrota barncancern.

Kontakta mig så kan jag berätta mer.

Med dina gåvor kan vi göra det här

För 35 000 kronor finansierar Barncancerfonden en vistelse för en familj på Ågrenska i en vecka. På kompetenscentret får barn och vuxna tid till lek, kunskap, gemenskap samtidigt som man får träffa andra som har liknande erfarenheter.

När ett barn insjuknar i cancer drabbas även de friska syskonen. På varje regionalt barncancercenter och vid Lilla Erstagården finns det en syskonstödjare. Deras viktigaste uppgift är att se syskonen. För 50 000 kronor kan Barncancerfonden finansiera en syskonstödjare och aktiviteter i en månad.

200 000 kronor räcker till att under ett år ge barncancerdrabbade familjer och anhöriga möjlighet att ringa en telefonjour dygnet runt för att få psykologiskt stöd från utbildad personal.

300 000 kronor räcker till att finansiera tre kliniska forskarmånader. Det betyder att läkare eller sjuksköterskor får lön för den tid de forskar i nära anslutning till patienter och vård. Eftersom forskningen är patientnära kan den på kortare tid införas inom barncancervården. 

För 500 000 kronor kan Barncancerfonden under ett år finansiera arbetet för en vårdplaneringsgrupp, en arbetsgrupp som utvecklar behandlingen så att svenska barn får del av det allra senaste och bästa inom barncancervården.

För 500 000 kronor kan Barncancerfonden ge ett startanslag till ett nytt forskningsprojekt under ett år, som kan bidra till nya behandlingsmetoder så att fler barn överlever cancer.

För 1 miljon kronor kan Barncancerfonden finansiera en etablerad forskare som bedriver spjutspetsforskning under ett helt år.

Varmt tack för ditt engagemang!