Investera i framtiden- gå till historien

Nästan varje dag insjuknar ett barn av cancer i Sverige, drygt 80 procent överlever. Trots framgångsrika forskningsresultat är behovet av klinisk forskning och utveckling av vård, behandling och dess biverkningar fortsatt stort.

Dessutom är orsakerna till cancer hos barn fortfarande i det närmaste okända. Skillnaden mellan barn- och vuxencancer är att barncancer inte är livsstilsbetingat och att man under behandling måste ta hänsyn till att barnet har en växande kropp.

Trots framgångsrika forskningsresultat är behovet av klinisk forskning och utveckling av vård, behandling och dess biverkningar fortsatt stort. Eftersom det rör sig om relativt få barn skulle denna forskning sannolikt inte finansieras om det inte vore för Barncancerfonden. För Barncancerfonden är det också viktigt att säkerställa att forskningen kring barncancer kan bedrivas, även på lång sikt.

Med hjälp av din gåva kan vi komma närmare vår vision att utrota barncancern.

Kontakta mig så kan jag berätta mer.

Varmt tack för ditt engagemang!