almers-hus_wide_low.jpg

Gåva till Almers hus

Till Almers hus i Varberg kommer barn med cancer och deras familjer från hela Sverige för att få chans till en värdefull andningspaus. Du kan skänka ett bidrag som öronmärks för att driva det vidare.

Almers hus ägs och drivs av Barncancerfonden och finansieras genom gåvor från privatpersoner och företag. Huset ger drabbade familjer, som kanske inte har möjlighet att åka på en vanlig semester, en chans att komma bort från en påfrestande vardag. Nu kan du skänka ett bidrag direkt till driften av Almers hus. Tack för ditt stöd!

heart-icon2.png

Ge en gåva till Almers Hus

Till Almers Hus i Varberg kommer barn med cancer och deras familjer från hela Sverige för att få chans till en värdefull andningspaus.

Ge en gåva till Almers Hus