Vanliga frågor om aktiegåvor

Att göra en aktiegåva är enkelt, men det kan skilja sig lite åt beroende på om du har ett VP-konto eller använder en nätmäklare. Här följer några vanliga frågor om aktiegåvor.

Vilka villkor finns för att jag inte ska behöva betala kapitalskatt?

  • Att aktierna är registrerade på dig som privatperson.
  • Att det är en kontant utdelning från ett börsnoterat bolag. Kontant utdelning (hela eller delar av vinsten) från fåmansbolag kan skänkas skattefritt på samma sätt som utdelning från börsnoterade bolag kan skänkas av privatpersoner.

Gäller detta utdelningen från alla typer av värdepapper?

Så som reglerna tillämpas gäller denna möjlighet företag som är registrerat hos Euroclear och som är börsnoterat.

Kan jag donera en del av min utdelning eller måste jag ge bort hela?

Om du har dina aktier på ett VP-konto måste du öppna ett särskilt VP-konto där du för över de aktier vars utdelning du vill ge bort. Därefter ser du till att VP-kontot registreras såsom det beskrivs ovan. Har du dina aktier på en aktiedepå kontaktar du din bank eller fondkommissionär så hjälper de dig med att administrationen.

Kan jag vara anonym när jag ger bort min utdelning?

Har du dina aktier registrerade på ett VP-konto hos VPC skickas en avisering automatiskt till mottagaren av utdelningen där ditt namn som innehavare av kontot står angivet. Har du istället en depå hos en bank eller fondkommissionär är det upp till dig hur du vill göra.

Om aktierna är registrerade på ett VP-konto hos VPC kommer utdelningen tills dess att du meddelar något annat tillfalla den organisation som du angett för kontot. Om dina aktier i stället finns på en aktiedepå är det upp till dig om utdelningen även nästa år ska tillfalla Barncancerfonden.

Hur ska jag deklarera för gåvan?

Din bank eller fondkommissionär ansvarar för att kapitalskatt inte dras från aktieutdelningen när den sätts in på organisationens konto.  I och med att du aldrig disponerar utdelningen ska du heller inte redovisa utdelningen eller för den delen göra avdrag för den i deklarationen. Däremot bör du under "övriga upplysningar" skriva att du har skänkt din utdelning.

Om skatteverket inte fått in kontrolluppgifter från banken eller fondkommissionären angående din gåva, kommer det att dras preliminär skatt för utdelningen i din deklaration. Det åtgärdar du genom att bifoga en kopia av kontrolluppgiften du fått från banken eller fondkommissionären.

Ladda ner Gåvoblankett

Har du frågor om att skänka din aktieutdelning kan du antingen kontakta din bank, fondkommissionär eller Barncancerfondens givarservice på telefon 020-90 20 90. Du kan också kontakta generalsekreterare Thorbjörn Larsson.