Insamlat hittills: 100 Kr

1%

Mål: 10 000 Kr

Insamlingen har stängt
Målsättning: 0 Kr
1 person stödjer denna insamling

Mittlöfte.se

Mittlöfte.se är en webbsida vars syfte är att informera om olika möjligheter att skänka pengar till goda ändamål och uppmuntrar våra besökare att knyta meningsfulla löften till meningsfullt givande.

Det är viktigt att ändå betona att man på mittlöfte.se också kan ge löften utan att måsta ge någon gåva.

Med vår insamling till barncancerfonden hoppas vi inte bara kunna bidra till en god sak, utan också kunna följa det gemensamma resultatet av våra gåvor för att inspirera till fortsatt givande.

Senaste bidragen till insamlingen

  • Jon Wingård