Pågående forskning

Forskare vid datorskärm

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att barncancerforskningen kunde utvecklas i Sverige. Men också för den positiva utveckling av överlevnaden vi ser idag.

Redan efter några år kunde Barncancerfonden dela ut forskningsanslag. Idag är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

forskare i bakgrunden håller ett provrör

Månadens forskare

Varje månad presenteras en forskare vars arbete finansieras av Barncancerfondens givare.

prov och tester

Pågående forskning

Här kan du se vilken forskning som just nu får stöd av Barncancerfonden. För närvarande pågår 242 forskningsprojekt och 133 forskartjänster som helt eller delvis finansieras av Barncancerfonden, totalt 375 forskningsanslag.

Forskare med provrör

Pågående satsningar

Tack vare gåvor från generösa privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden merparten av all barncancerforskning som bedrivs i Sverige idag. Här kan du läsa om de pågående projekt och samarbeten som Barncancerfonden finansierar idag.

forskare

Forskare berättar

Här kan du se och höra ett antal forskare själva berätta om sin forskning, vilka framsteg som har gjorts och om vilka utmaningar forskningen står inför.

forskning pågår

Vilken typ av forskning finansieras?

Idag pågår 242 olika projekt med stöd från Barncancerfonden. Bara under 2016 beviljades 97,8 miljoner kronor i anslag till 91 forskningsprojekt i Sverige och övriga nordiska länder. Men vem beslutar om, och vilken typ av forskning finansieras?