Beslut i tjänsteutlysningen 2017

Besluten i Barncancerfondens tjänsteutlysning 2017 är nu offentliga.

Av 82 inkomna ansökningar beviljades 26 vilket ger en beviljandegrad på 31,7%.

Beviljandelista hittar du här.

Publicerades: 10 april 2017