Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan 2017

Undvika hjärtproblem efter cancer och cancer efter hjärtproblem hos barn

Barn med cancer löper ökad risk att få hjärtproblem och barn med hjärtproblem löper ökad risk att få cancer. Samband har påvisats för kopplingen mellan hjärtproblem och lymfom men med stor sannolikhet finns motsvarande koppling även mellan hjärtproblem och andra cancerformer. Det relativa låga patientantalet försvårar dock forskningen. Därför behövs en specialsatsning för att öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att hjärtpatienter utvecklar cancer och vice versa.

Barncancerfonden tillsammans med Hjärt-Lungfonden utlyser därför forskningsanslag för translationella projekt som studerar samband mellan barn med cancer som löper ökad risk att få hjärtproblem och barn med hjärtproblem som löper ökad risk att få cancer.

Den 15 augusti öppnar ansökningsperioden för denna specialsatsning som är ett unikt samarbete mellan Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden som ska främja forskningen inom ett område som idag är begränsat.

Mer info om utlysningen hittar du här.