Nu öppnar utlysning av ST-forskartjänst inom området barncancersjukdomar

Barncancerfonden utlyser medel avsedda att täcka upp till 50 % av en ST-forskartjänst med tillhörande driftbidrag.

Syftet med utlysningen är att öka nyrekryteringen till området barnonkologi, samt att öka antalet kliniska forskningsprojekt.

Sista ansökningsdag är 2017-11-03. Mer info om utlysningarna hittar du här.