Introduktionsutbildning i medicinsk barnonkologi

Nu är ansökningstiden öppen för deltagande i höstens introduktionsutbildning i medicinsk barnonkologi för sjuksköterskor. 

Läs mer under Utbildning & praktik.