Beslut i reseutlysningen 2019

Beslut i årets första reseutlysning är nu offentliga.

Beviljandelistor för resor, symposium, metodikstudier/utbildningskurser och gästföreläsare finns här.