Beslut i utlysningen av anslag i Medicinsk teknik 2017

Besluten i Barncancerfondens utlysning i Medicinsk Teknik är nu offentliga.

Fem ansökningar beviljades med ett totalt belopp på 10 031 324 kronor.

Beviljandelista hittar du här.